IMPRESSZUM

Az info.vendegem.hu honlapot a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. működteti.

Székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.
Levelezési cím: 1525 Budapest Pf.: 97.
Képviselő: dr. Guller Zoltán, vezérigazgató
Cégjegyzékszám: 01-10-041364
Adószám: 10356113-2-43
Telefon: +36 1 488 8700
E-mail: info@mtu.gov.hu

Jogi nyilatkozat

1. Az info.vendegem.hu honlap használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket.

2. Az info.vendegem.hu honlapon közvetlenül semmilyen szolgáltatás nem rendelhető meg, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. közvetlenül semmilyen elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nem nyújt. A honlapon elérhetővé tett tartalom, valamint a linkek segítségével elérhető egyes szolgáltatások esetében (pl. szálláshelykezelő szoftverek) az adott oldal szerkesztője minősül szolgáltatónak, ezekkel kapcsolatban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-t semmilyen felelősség nem terheli.

3. Az info.vendegem.hu honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.

4. Szerzői jogvédelem

4.1. A honlapon és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak.

4.2. A honlapon keresztül elérhető linkek esetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.

5. A honlap használatának feltételei

5.1. A honlapot megtekintő felhasználó a honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására – azaz on-line hozzáférésre, a honlap egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására – jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

5.2. A felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

6. Felelősség a szolgáltatásért

6.1. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. törekszik a honlapon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget.

6.2. A honlapon található linkek segítségével elérhető más honlapokon található információkat a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

6.3. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. nem garantálja a honlapon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

8. Jogkövetkezmények

8.1. A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. haladéktalanul megteszi a szükséges – azaz a polgári jogi és büntetőjogszabályokban, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglalt – jogi lépéseket.

8.2. A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

ügyfélszolgálat

Amennyiben kérdése, észrevétele merül fel a VENDÉGEM alkalmazással kapcsolatban, hívja az ügyfélszolgálatot a 06 1 550 1855-ös telefonszámon a hét bármely napján 0-24 órában, vagy írjon a turisztika@1818.hu e-mail címre. Munkatársaink készséggel válaszolnak Önnek.